5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (fantastpic.com) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 19/05/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-86231 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (fantastpic.com) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-86231 dated 19/05/2017 of the Information and Communication Technologies Authority)


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *